ICT-visie

ICT als een onderdeel van sterk onderwijs

Goed onderwijs is ‘leergericht’, bouwt actief kennis op en doet dit in een door ICT ondersteunde leeromgeving.
We zijn ervan overtuigd dat ICT deel is van de toekomst en dat het onze taak is om leerlingen op te leiden tot volwaardige deelnemers aan die maatschappij van morgen.
Een maatschappij waar ICT alomtegenwoordig is en waar naast mediawijsheid ook informatievaardigheden en ‘computationeel denken’ een rol innemen.

Een middel te midden van andere effectieve middelen

Het is de taak van de leerkracht om een krachtige leeromgeving te ontwerpen die rekening houdt met verschillen tussen leerlingen.
De leerkracht is de centrale ingenieur van de onderwijsleerprocessen: uitstekende vaardigheden voor directe instructie zijn daarbij noodzakelijk, maar ook vaardigheden om - digitale - leeromgevingen te ontwerpen en onze leerlingen aan te sturen die - hybride - omgevingen.

Het leren blijft altijd centraal. ICT is een middel.

ICT blijft een middel om een doel te bereiken en geen doel op zich: het leren blijft altijd centraal. ICT is een middel dat mogelijkheden biedt om de klaspraktijk effectiever vorm te geven en de doelstellingen uit het OVSG-leerplan te bereiken.

Leerlingen in het 5de leerjaar spelen een Kahoot-quiz op de iPads en het digitale bord

Geen blindelings gebruik van ICT

Onze leerkrachten moeten nadenken over welke hulpmiddelen de klaspraktijk nog effectiever zouden kunnen maken om het instructie- en leerproces te ondersteunen en kunnen hierbij het gebruik van ICT in beschouwing nemen als één van die mogelijkheden.

Knopvaardig, maar (nog) niet digitaal geletterd

We starten door de technische vaardigheden die nodig zijn om ICT vlot te hanteren te laten ervaren, vervolgens actief bij te brengen via een leerlijn doorheen onze basisschool om tenslotte deze aangeleerde vaardigheden vlot toe te passen in contextgebonden inoefening. Kinderen zijn vaak wel ‘knopvaardig’, maar beschikken meestal niet over de nodige ICT-basisvaardigheden.

Gelijke kansen voor alle leerlingen

We houden rekening met de thuissituatie van onze leerlingen aangezien niet iedereen thuis over voldoende digitale mogelijkheden beschikt. ICT moet gelijke kansen bieden voor iedereen.

Heeft mij zoon of dochter een laptop nodig?

Neen hoor, onze vestigingen beschikken over voldoende iPads om mee aan de slag te gaan.
Daarbij krijgen al onze leerlingen vanaf het 5de leerjaar een persoonlijke iPad in bruikleen.