Overstap basis – secundair

Sinds het schooljaar 2017 – 2018 krijgen alle ouders van leerlingen die de overstap naar het secundair onderwijs maken een BaSO-fiche.

De BaSO-fiche is een formulier met meer uitgebreide informatie dan het rapport. Het vergezelt de leerling bij de overstap van het lager naar het secundair onderwijs. Het doel is de secundaire school te informeren zodat deze optimaal kan inspelen op de zorg en ondersteuning die in het basisonderwijs werd geboden.

Deze fiche wordt door de leerkracht van het 6de leerjaar (of in bepaalde gevallen van het 5de leerjaar) opgesteld, besproken met de zorgcoördinator en de directeur en aan het eind van het schooljaar afgegeven aan de ouders. De ouders beslissen zelf of ze bij de inschrijving in de secundaire school de BaSO-fiche overhandigen.

Laatste aanpassing: 08/06/18