Kleuterobservaties

Bij ons op school wordt de ‘Toetertest‘ niet meer structureel bij alle kleuters afgenomen. Zo’n test is vaak ook een momentopname. Om de ontwikkeling van onze kleuters beter in kaart te brengen maken we gebruik van ‘doelgerichte observaties’.

Via deze observaties leren we onze kleuters beter kennen en kunnen we vaststellen wat ze precies kunnen binnen de verschillende competenties.

Zo kunnen we de mogelijkheden en werkpunten goed inschatten. Het vergroot ook de effectieve kracht om doelgericht te kunnen werken. Vanuit deze observaties sturen we systematisch onze aanpak en doelen bij. Op basis van deze observaties kunnen we ook beter plannen welke kinderen binnen welke domeinen extra stimulansen nodig hebben.

De observaties worden tijdens een oudercontact besproken.

Toch Toetertest?

Als we geen duidelijk beeld krijgen van de competenties van een kleuter of op advies van het CLB kunnen we bij bepaalde kleuters toch een Toetertest afnemen.

Laatste aanpassing: 09/08/21