Vrijwillig vervoer van leerlingen

Af en toe doen wij beroep op vrijwilligers die onze leerlingen naar allerhande activiteiten in de buurt brengen en halen. We hoeven dan geen bus te reserveren en kunnen zo de kostprijs drukken.

Vervoer van kinderen in de wagen

Bron: website BIVV

 1. Kinderen (jonger dan 18 jaar) kleiner dan 1,35m moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd in de wagen.
 2. Kinderen van 1,35m of groter, moeten in een voor hen geschikt kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd of de veiligheidsgordel dragen.

Concreet is het verplicht om kleine kinderen te vervoeren in een kinderzitje en grotere kinderen op een verhogingskussen (met of zonder ruggensteun).

 1. Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
  Kinderen kleiner dan 1,35m: kinderbeveiligingssysteem verplicht.
  Kinderen van 1,35m en groter: kinderbeveiligingssysteem of veiligheidsgordel verplicht.
 2. Op de zitplaatsen in een auto (voorin en achterin) die niet uitgerust zijn met veiligheidsgordels (1)
  Kinderen onder 3 jaar: mogen niet worden vervoerd
  Kinderen van 3 jaar en ouder, kleiner dan 1,35m: moeten achterin worden vervoerd

(1) Auto’s: personenwagens, auto voor dubbel gebruik, minibus, lichte vrachtauto, …

De uitzonderingen

De algemene regel is niet van toepassing in:

 • voertuigen met meer dan 8 zitplaatsen, de bestuurder niet meegerekend;
 • autobussen en autocars.

In deze voertuigen moeten alle passagiers de veiligheidsgordel dragen op de plaatsen die ermee zijn uitgerust.

Er bestaan ook uitzonderingen op de algemene regel, in personenauto’s en lichte vrachtauto’s:

 1. Wanneer het niet mogelijk is om achterin een derde kinderbeveiligingssysteem te installeren, omdat er al twee andere in gebruik zijn:
  een 3de kind van 3 jaar of ouder (en kleiner dan 1,35m) mag achterin worden vervoerd – zonder kinderbeveiligingssysteem -indien het de veiligheidsgordel draagt. Indien het kind voorin zit, moet het in een kinderbeveiligingssysteem worden vastgemaakt.
 2. In geval van incidenteel vervoer over een korte afstand voor kinderen die niet door de ouders worden vervoerd:
  wanneer er geen of onvoldoende kinderbeveiligingssystemen beschikbaar zijn in de wagen mogen kinderen van 3 jaar en ouder achterin zonder kinderbeveiligingssysteem worden vervoerd. Ze moeten dan de veiligheidsgordel dragen.
  Opgelet: deze uitzondering geldt dus niet voor kinderen die door hun ouders worden vervoerd. Voor de eigen kinderen van de bestuurder geldt de algemene regel: kinderbeveiligingssysteem verplicht indien ze kleiner zijn dan 1,35m.

Mogen kinderen voorin zitten?

Ja. Kinderen mogen – ongeacht hun leeftijd – voorin op de passagiersstoel zitten, op voorwaarde dat ze worden vastgemaakt zoals de wet het voorschrijft.

Verzekering bij occasioneel vervoer van leerlingen

De burgerlijke aansprakelijkheid (schade aan derden) bij een verkeersongeval is niet gedekt, omdat hiervoor de wettelijke verplichte autoverzekering tussenkomt.

De schade aan het eigen voertuig van de (groot)ouder komt ten laste van deze persoon en kan eventueel vergoed worden via zijn omniumverzekering.

De lichamelijke schade is gedekt via de schoolpolis omdat deze ouders als vrijwilligers worden beschouwd. Hiervoor moet u bij het vertrek een formulier ondertekenen dat u door de betrokken leerkracht zal voorgelegd worden.

Laatste aanpassing: 22/09/14