Schoolverzekering

Onze schoolverzekeraar is Ethias.

De verzekering schoolongevallen dekt ieder ongeval dat zich voordoet tijdens een schoolactiviteit. Deze schoolactiviteit omvat het gehele schoolleven intra en extra muros, tijdens en na de lesuren, zelfs gedurende de verlofdagen en vakanties in België of het buitenland, zonder een andere algemene beperking dan wat de leerlingen betreft dat zij onder toezicht staan of moesten staan van de school.

Deze verzekering dekt enkel de lichamelijke schade. Materiële schade is niet gedekt, behalve bril en prothese.

Bij schade aan een bril worden de glazen volledig terugbetaald. Voor het montuur wordt er max. €50 terugbetaald.

Indien er een ongeval gebeurt krijgt u van ons een aangifteformulier of u kan het hier rechtstreeks downloaden. Indien het gaat om een lichamelijk letsel dient u dit aangifteformulier ook te laten invullen door een dokter en zo snel mogelijk terug te bezorgen aan de school.

Na ontvangst van de aangifte door de verzekeraar zal er een dossiernummer aan de aangifte toegekend worden. Dit dossiernummer zal aan de ouders meegedeeld worden en dient vermeld te worden op alle briefwisseling. Betrokkene dient al de rekeningen en kostenstaten rechtstreeks over te maken aan de verzekeringsmaatschappij.

Laatste aanpassing: 09/01/20