Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 1.91, goedgekeurd door de gemeenteraad op 4/09/18)

Wijzigingen

 • Artikel 7, §4
  De minder scherpe maximumfactuur (voor meerdaagse extra-murosactiviteiten) bedraagt nu €435 in plaats van €425 voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs.
 • Artikel 7, §5
  In Munsterbilzen kost soep tijdens de middagpauze (tussen de herfst- en de krokusvakantie) €0.50.
 • Artikel 7, §7
  In vestiging Munsterbilzen wordt de 3de schoolfactuur eind mei opgemaakt. Alle uitgaven van 1/06 tot en met 30/06 worden wekelijks cash aan de klastitularis betaald.
 • Artikel 11
  Het kerstrapport wordt vervangen door een ‘winterrapport’ eind januari.
 • Artikel 22
  Een leerling die geen getuigschrift basisonderwijs behaalt, ontvangt een getuigschrift dat aangeeft welke doelen de leerling wel bereikt heeft: een getuigschrift van bereikte doelen.
 • Artikel 30
  De privacyverklaring is te raadplegen via: https://www.bilzen.be/privacy.
 • Artikel 32
  De school zal geen leerlingengegevens meedelen aan derden zonder expliciete toestemming van de ouders.
 • Artikels 33 tot en met 39 zijn volledig nieuw.
 • Artikel 40
  Er is een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten. Dit verbod geldt binnen de volledige instelling, met inbegrip van zowel de gebouwen als de speelplaatsen, sportterreinen en andere open ruimten.
  Er is eveneens een absoluut en permanent verbod op het roken van tabak of van soortgelijke producten tijdens extramuros-activiteiten.
 • Artikels 49 en 50 zijn volledig nieuw.

Laatste aanpassing: 06/09/18