Schoolreglement

U kan ons schoolreglement hieronder downloaden.

→ Schoolreglement downloaden (versie 1.5, goedgekeurd door de gemeenteraad op 5/07/16)

Wijzigingen van 1.2 naar 1.5

 • Artikel 5, §1
  In het geval van gescheiden ouders vragen wij om – in het belang van het kind – gezamenlijk naar het oudercontact te komen.
 • Artikel 7, §3
  Het aankoopbedrag voor het T-shirt met ons schoollogo staat los van het bedrag van de scherpe maximumfactuur.
 • Artikel 7, §4
  Het bedrag voor de minder scherpe maximumfactuur bedraagt €420 voor de volledige schoolloopbaan lager onderwijs. De prijzen voor de meerdaagse activiteiten (openluchtklassen) tijdens het schooljaar 2016 – 2017 zijn toegevoegd.
 • Artikel 7, §5
  In Hoelbeek wordt er €0,25 per middag geteld voor het middagtoezicht (enkel op maandag en vrijdag).
 • Artikel 7, §6
  In Munsterbilzen en Hoelbeek hoort tot de basisuitrusting voor de lessen lichamelijke opvoeding een wit T-shirt met het schoollogo.
 • Artikel 7, §7
  Ouders zijn, ongeacht hun burgerlijke staat, hoofdelijk gehouden tot het betalen van de schoolrekening. De school kan elke ouder afzonderlijk aanspreken voor het geheel van de schoolrekening. De school kan niet verplicht worden rekening te houden met overeenkomsten die ouders getroffen hebben of door de rechtbank werden bepaald over de kosten en de opvoeding van de kinderen. Die regelingen zijn immers niet tegenstelbaar aan derden, zoals de school. De school hoeft geen gesplitste facturen te maken en zal de factuur naar het domicilieadres van de leerling sturen. Als ouders het wensen, krijgen ze beiden een identieke schoolrekening. Beide ouders blijven het resterende bedrag verschuldigd, tot de rekening betaald is.
 • Artikel 14, §4
  Leerlingen die ‘s morgens of ‘s middags voor 8u30 (Munsterbilzen) of 8u35 (Hoelbeek en Martenslinde) reeds aan de schoolpoort staan, maken daar geen lawaai. Het afspelen van muziek al dan niet door gebruik te maken van een (bluetooth) speaker vlak voor of vlak na schooltijd is in de nabijheid van de
  school niet toegelaten.
 • Artikel 23
  Iedere leerling die bij het voltooien van het lager onderwijs geen getuigschrift basisonderwijs krijgt, heeft recht op een schriftelijke motivering met inbegrip van bijzondere aandachtspunten voor de verdere schoolloopbaan, en een verklaring met de vermelding van het aantal en de soort van gevolgde schooljaren lager onderwijs, afgeleverd door de directie.
 • Artikel 43 en 44 zijn volledig nieuw.

Laatste aanpassing: 19/08/16