Schoolraad

De schoolraad bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het personeel en de lokale gemeenschap. Omdat onze schoolraad is opgericht op het niveau van het schoolbestuur – Stad Bilzen – is het volledig stedelijk basisonderwijs vertegenwoordigd (Mopertingen, Hees, Munsterbilzen, Hoelbeek en Martenslinde). De schoolraad vergadert 2 tot 3 keer per school volgens de noodwendigheden in de Stedelijke Basisschool van Mopertingen (Sint-Catarinastraat 4, 3740 Mopertingen).

De schoolraad is samengesteld voor een periode van 4 jaar. De huidige schoolraad is samengesteld tijdens het schooljaar 2016 – 2017 (dus tot en met het schooljaar 2020 – 2021). Voorzitter is Luc Vanherle, secretaris is Maarten Hendrikx. De overige ledenlijst is in te kijken op het secretariaat.

Bevoegdheden

De schoolraad heeft een overlegbevoegheid die van toepassing is op materies met een reële impact op het dagdagelijkse leven in de school zoals bv.

  • de bepaling van het profiel van de directeur;
  • het studieaanbod;
  • samenwerkingsverbanden met andere schoolbesturen en met externe instanties;
  • het nascholingsbeleid;
  • het beleid met betrekking tot experimenten en projecten;
  • het opstellen of wijzigen van het schoolreglement, het schoolwerkplan in het basisonderwijs;
  • grote infrastructuurwerken;
  • lestijdenpakket
  • het welzijns-, veiligheids- en gezondheidsbeleid van de school t.a.v. de leerlingen;
  • het beleid met betrekking tot interne kwaliteitszorg;

De schoolraad is niet bevoegd om individuele dossiers te behandelen.

Laatste aanpassing: 18/05/18