Oudercontacten

Oudercontacten

Er wordt bij elk rapport een oudercontact georganiseerd. Voor de leerlingen van het lager onderwijs is dit dus 3 keer per schooljaar.

Voor onze kleuters organiseren we 2 oudercontacten: eind november (gelijktijdig met rapport 1 van het lager onderwijs) en eind juni (gelijktijdig met rapport 3 van het lager onderwijs).
Voor de kleuters uit 1KO instap wordt er nog een extra oudercontact georganiseerd gelijktijdig met rapport 2 van het lager onderwijs.

De precieze data van de oudercontacten worden tijdig via Smartschool gecommuniceerd. U kan als ouder via de oudercontact-module in Smartschool inschrijven voor het oudercontact.

Occasionele oudercontacten

Occasionele oudercontacten kunnen steeds op vraag van de leerkracht of op vraag van de ouders. Beide partijen spreken met elkaar af wanneer dit contact best kan plaatsvinden.

Laatste aanpassing: 16/03/22