Wo. – techniek

De Vlaamse Regering splitst vanaf 1 september 2015 het leergebied ‘wereldoriëntatie’ in zowel het kleuter- als het lager onderwijs in twee leergebieden: ‘wetenschap en techniek’ en ‘mens en maatschappij’.

‘Wetenschappen en techniek’ omvat de domeinen natuur en techniek. ‘Mens en maatschappij’ omvat de domeinen: mens, maatschappij, tijd, ruimte en verkeer

Er is geen inhoudelijke wijziging aan de ontwikkelingsdoelen en eindtermen wereldoriëntatie.

Omdat wij als schoolteam echter van oordeel zijn dat wo. beter geïntegreerd gegeven wordt, maken we deze opsplitsing bij ons op school – voorlopig – niet. Op de uurroosters en op het rapport zal er nog steeds ‘wereldoriëntatie’ staan.

Sinds het schooljaar 2015 – 2016 besteden we extra aandacht aan techniek op onze school. Vanaf het schooljaar 2017 – 2018 wordt wo. – techniek ook een apart onderdeel op ons rapport.

Laatste aanpassing: 15/03/18