Rapporten

Een rapport kan beschouwd worden als een belangrijke stap in het onderwijsleerproces. Het is een formele manier om een overzicht te geven van wat er geëvalueerd is en hoe leerlingen op verschillende vlakken presteren.

Het doel van een rapport is de evolutie van (individuele) leerlingen in kaart brengen, zodat leerlingen (ouders en leerkrachten) weten waar de leerling staat en wat hij of zij gerealiseerd heeft.

Rapporten geven:

  • Leerlingen feedback over hun leren op verschillende vlakken;
  • Ouders informatie over hoe hun kinderen het doen op school op verschillende vlakken;
  • Informatie aan leerkrachten over de voortgang van leerlingen individueel én de hele klas.

Het rapport is echter geen doel op zich. Het is in eerste instantie bedoeld als stap in een proces en niet als eindfase. Bovendien is het een middel om de communicatie met betrekking tot het leerproces van de leerling te bevorderen. Dit houdt ook in dat een schriftelijke rapportage niet volstaat als communicatiekanaal. Daarom dat er ook voor ieder rapport een oudercontact wordt georganiseerd.

Onze leerlingen krijgen (vanaf het schooljaar 2019  – 2020) 3 maal per schooljaar een rapport, tussen elk rapport zit een periode van 12 lesweken.

Rapportnaam Gerapporteerde periode
Rapport 1 September – eind november
Rapport 2 Eind november – midden maart
Rapport 3 Midden maart – eind juni

De rapporten krijgt u tijdens het bijhorende oudercontact uiteraard op papier mee naar huis, maar alle rapporten zijn ook digitaal beschikbaar in Smartschool.

Het rapport is verdeeld in een puntenrapport en een waardenrapport.

Op het puntenrapport vindt u de resultaten terug van vakken waarvoor er objectieve toetsen bestaan zoals bv. wiskunde – getallen of Nederlands – spelling.

Op het waardenrapport vindt u de resultaten terug van vakken waarvoor er geen duidelijke toetsen bestaan zoals bv. muzische vorming of lichamelijke opvoeding. Hier wordt er dan ook gewerkt met doelstellingen en omschrijvingen gekoppeld aan waarderingen.

Waarde Rapportsymbool
Zeer goed
Goed
Matig goed
Matig
Zwak
Onvoldoende
 

Laatste aanpassing: 31/03/22