Visie op muzische vorming

Al vanaf dat een kind enkele maanden oud is, is het bezig met het beleven, ontdekken, verkennen en leren kennen van zijn leefwereld.

Het is belangrijk dat de kleuter, niet alleen thuis, maar ook op school, verder zijn natuurlijke exploratiedrang kan ontwikkelen.

Door zich te uiten via woord, beeld, klank, spel en beweging probeert het jonge kind die ervaringen te ordenen en te verwerken.

Muzische vorming maakt kinderen bewust van hun eigen talenten en zorgt er ook voor dat deze talenten verder worden ontwikkeld. Ze leren hun sterktes kennen maar maken ook kennis met hun minder gekende mogelijkheden.

Als kinderen plezier hebben bij deze muzische activiteiten versterken ze hun zelfbeeld, durf en initiatief. Ze leren van elkaar op een creatieve en expressieve manier en ook worden ze geprikkeld tot probleemoplossend denken. Zij ontwikkelen met andere woorden een kritische en persoonlijke smaak.

Een kind dat betrokken is, krijgt de kans om zich te ontwikkelen.

In muzische vorming ontdekken de kinderen hun leefwereld en krijgen ze de kans om deze beter te leren kennen.

Aan de basis van muzische vorming liggen impressies. Om aan die impressies vorm te geven wordt gebruikt gemaakt van middelen. Als een kind beschikt over de nodige middelen is het in staat tot expressie.

De reflectie op het proces moet ook steeds aanwezig zijn. Dit beschouwen gebeurt niet alleen door de leerkracht maar ook door de leerlingen. Het is nodig dat ze reflecteren op hun eigen werk maar ook op het werk van klasgenootjes.

Reflecteren en beschouwen zijn echter zeer ruime begrippen: het kan gaan over evalueren maar ook over het beschouwen van een kunstwerk of het genieten van een toneelstuk of een stukje muziek.

Laatste aanpassing: 09/08/21