Onderwijsaanbod

Het aantal lesuren bedraagt 28 uren van 50 minuten, gespreid over maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

Leergebieden en leerplannen

Onze school gebruikt de OVSGleerplannen om de lesinhoud te bepalen.

Kleuteronderwijs

Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat de volgende leergebieden:

  • wiskundige initiatie
  • Nederlands
  • wereldoriëntatie
  • muzische vorming
  • 2 lesuren lichamelijke opvoeding gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding
    (onze kleuters gaan ook éénmaal per maand zwemmen)

Leren op de iPad

Lager onderwijs

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat de volgende leergebieden:

Leergebiedoverstijgende eindtermen die in meerdere leergebieden aandacht dienen te krijgen:

  • sociale vaardigheden
  • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
  • leren leren

Laatste aanpassing: 15/03/18