Onderwijsaanbod

Het aantal lesuren bedraagt 28 uren van 50 minuten, gespreid over maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

Leergebieden en leerplannen

Onze school maakt gebruikt van de OVSG-leerplannen.

Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat de volgende leergebieden:

 • wiskundige initiatie
 • Nederlands
 • wereldoriëntatie
 • muzische vorming
 • lichamelijke opvoeding

Leren op de iPad

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat de volgende leergebieden:

 • wiskunde
 • Nederlands
 • Frans
 • wereldoriëntatie
 • muzische vorming
 • lichamelijke opvoeding
 • 2 lestijden in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer

Leergebiedoverstijgend:

 • sociale vaardigheden
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 • leren leren

Laatste aanpassing: 11/12/16