Onderwijsaanbod

Het aantal lesuren bedraagt 28 uren van 50 minuten, gespreid over maandag, dinsdag, woensdagvoormiddag, donderdag en vrijdag.

Leergebieden en leerplannen

Onze school gebruikt de OVSGleerplannen om de lesinhoud te bepalen.

Kleuteronderwijs

Het onderwijsaanbod in het kleuteronderwijs omvat de volgende leergebieden:

 • wiskundige initiatie
 • Nederlands
 • wereldoriëntatie
 • muzische vorming
 • 2 lesuren lichamelijke opvoeding
  (Onze kleuters gaan ook éénmaal per maand zwemmen, behalve de 1ste kleuterklas van Martenslinde)

Lager onderwijs

Het onderwijsaanbod in het lager onderwijs omvat de volgende leergebieden:

 • wiskunde
 • Nederlands
 • Frans (vanaf het 5de leerjaar, initiatie Frans vanaf het 1ste leerjaar in Hoelbeek en Martenslinde)
 • wereldoriëntatie
 • muzische vorming
 • 2 lesuren lichamelijke opvoeding (waaronder 1 lesuur zwemmen) gegeven door een leermeester lichamelijke opvoeding
 • 2 lestijden in de erkende godsdiensten of niet-confessionele zedenleer gegeven door een leermeester

Leergebiedoverstijgende eindtermen die in meerdere leergebieden aandacht dienen te krijgen:

 • sociale vaardigheden
 • informatie- en communicatietechnologie (ICT)
 • leren leren

Laatste aanpassing: 16/03/22