Parkeren aan De Bloesem

Opgelet: na schooltijd verlaten de leerlingen aan 4 verschillende uitgangen de school.

Appelboomgaardstraat

Vlak voor en na schooltijd is het niet toegelaten om te parkeren op de parking van de school. Er lopen op dat moment heel wat kinderen op de parking; af- en aanrijdende auto’s zorgen voor gevaarlijke situaties vandaar dat we de parking voor en na schooltijd afsluiten met een slagboom.

Kiss & ride-zone

Voor de school is er een ‘kiss & ride’-zone. In deze zone mag u enkel stilstaan, dit is de tijd die nodig is om uw kind te laten uitstappen, de boekentas te laten nemen, … Hierna dient u de ‘kiss & ride’-zone onmiddellijk te verlaten.

'Kiss & ride'-zone Appelboomgaardstraat

Parkeren in deze zone is een overtreding die door de politie kan beboet worden.

De ‘kiss & ride’-zone werkt uiteraard enkel bij het naar school brengen. Afhalen impliceert langer wachten en dus ‘parkeren’.

We vragen om de ‘kiss & ride’-zone enkel te gebruiken aan de kant van de school (zodat uw zoon of dochter niet hoeft over te steken). De juiste aanrijroute is dan ook vanuit de richting Abdijstraat / Wijngaardstraat.

Waar wel parkeren vlak voor en na schooltijd?

Best parkeert u in de afgebakende parkeerstroken. Kies de parkeerstrook in functie van de te volgen route naar huis. Uiteindelijk is het de bedoeling dat u per rit slechts éénmaal voor de school passeert.

De Appelboomgaardstraat is een ‘blauwe zone’. U mag dus niet langer dan twee uur parkeren. Deze tijdsduur geldt op elke werkdag, zaterdag inbegrepen, van 9u tot 18u. Uw parkeerschijf moet duidelijk zichtbaar zijn en op uw dashboard liggen. De aankomsttijd moet op het eerstvolgende streepje van uw parkeerschijf aangeduid zijn. Dus als u bijvoorbeeld om 10u05 aankomt, dan moet uw parkeerschijf 10u30 aangeven. U kunt dan tot 12u30 parkeren.

Parkeer ook steeds rechts in de rijrichting, op die manier worden zichtbaarheidsproblemen bij het verlaten van de parkeerplaats vermeden.

Ida Van Bolenstraat

In de Ida Van Bolenstraat dient u te parkeren op de rijbaan mits het respecteren van een vrije doorgang van 3 meter en het niet belemmeren van de toegang tot private eigendommen zoals inritten en garagepoorten.

Parkeren in de Ida Van Bolenstraat

U kan er ook voor kiezen om iets verder te parkeren op het Waaierplein (parking aan de Delhaize). Ongeveer 200 meter verder is een ‘doorsteek’ met zebrapad voorzien naar de Ida Van Bolenstraat. Onze leerkrachten helpen de voetgangers en fietsers na schooltijd om de Waterstraat hier veilig over te steken.

Laatste aanpassing: 19/05/21

Contactgegevens

SBS De Bloesem Munsterbilzen
Appelboomgaardstraat 9, 3740 Munsterbilzen
089 39 96 40
munsterbilzen@sbsbilzen.be

Volg ons op Facebook