Ouderraad

Wie is de ouderraad?

De ouderraad bestaat uit een 15-tal ouders die om de twee à drie maanden samenkomen in de Gouden Tak in Martenslinde. Op deze vergaderingen is steeds de directeur aanwezig alsook 2 leerkrachten. De schepen van onderwijs tracht ook steeds aanwezig te zijn.

Naast de vaste ouderraad werken we met een aantal ad-hoc werkgroepen om de verschillende projecten te begeleiden.

Het bestuur wordt iedere 2 jaar opnieuw samengesteld. Het huidige bestuur werd samengesteld in september 2018 (tot juni 2020).

  • Voorzitter: Gert Klingeleers
  • Ondervoorzitter: Evi Timmermans
  • Secretaris: Ellen Sauwens
  • Penningmeester: Bert Theijbers

E-mailadres: ouderraad@dehalte.be

Doelstellingen en werking

De ouderraad van De Halte wil in de eerste plaats een brug zijn tussen de school, de ouders en stad Bilzen.

Wij willen als ouderraad de ‘stem’ van alle ouders zijn en trachten goede contacten te onderhouden met de stad om vragen van de school mee te ondersteunen. Zo hebben we in het schooljaar 2012 nieuwe boekentassenrekken kunnen plaatsen op de speelplaats.

Als ouderraad proberen we de zoveel mogelijk te helpen bij de organisatie van allerlei schoolse activiteiten.

Opdat het schoolteam zich zoveel mogelijk kan concentreren op het educatieve willen wij als ouderraad helpen bij het logistieke gebeuren zoals bij de kerstmarkt, het schoolfeest, de musical, het grootouderfeest, …

We denken en werken mee met het schoolteam.

Door onze trimestriële vergaderingen met de leerkrachten en de directie is er de mogelijkheid om vragen te stellen, suggesties te bespreken. Dit kan gaan over veiligheid aan de school, maar ook over de aanbod van de schooldranken, aankopen van materiaal, … Op deze vergaderingen is de schepen van onderwijs ook steeds aanwezig zodat er rechtstreeks gekeken kan worden wie welke taak op zich kan nemen zowel qua uitvoering als qua financiën.

We zetten ieder schooljaar een aantal specifieke projecten op poten.

Elk jaar kiest de school in samenspraak met de ouderraad een thema om rond te werken. Vorige schooljaren waren dit de slimme tussendoortjes, zware boekentassen, veilig fietsen, … Tijdens het schooljaar 2013 – 2014 is er gekozen om te werken rond ICT en veilig internet en kent het project rond de slimme tussendoortjes nog een vervolg.

We proberen financieel tussen te komen bij schoolse activiteiten.

De activiteiten die wij organiseren hebben een tweeledig doel:

  1. De ouders van De Halte met elkaar in contact brengen.
  2. Opbrengsten creëren.

Deze opbrengsten gaan integraal naar de school onder het beheer van de ouderraad:

  • Jaarlijks €10 per kleuter
  • Jaarlijks €20 per leerling van het lager onderwijs

Daarnaast betalen we ook nog bepaalde aankopen zoals het tuinhuisje, de picknickbanken, fluovestjes, traktatie op de dag van de leerkracht, de receptie bij de start van het schooljaar, …

In 2015 bekostigden we de aankoop van zonnewering voor de klassen van het 1ste, 3/4de en 5/6de leerjaar.

Verslagen vergaderingen

Laatste aanpassing: 20/07/20

Contactgegevens

SBS De Halte Martenslinde
Eindstraat 3, 3742 Martenslinde
089 50 28 58
sbsmartenslinde@bilzen.be

Volg ons op Facebook