Ouderraad

Ouderraad?

De ouderraad bestaat uit een 10-tal ouders die ongeveer 1 keer per trimester samenkomen. Op deze vergaderingen is steeds de directeur aanwezig alsook 2 leerkrachten. De schepen van onderwijs tracht ook steeds aanwezig te zijn.

Naast de vaste ouderraad werken we met een aantal ad-hoc werkgroepen om de verschillende projecten te begeleiden.

  • Voorzitter: Gert Klingeleers
  • Secretaris: Ellen Sauwens
  • Penningmeester: Bert Theijbers

Doelstellingen en werking

De ouderraad van De Halte wil in de eerste plaats een brug zijn tussen de school, de ouders en het schoolbestuur.

Wij willen als ouderraad de ‘stem’ van alle ouders zijn en trachten goede contacten te onderhouden met de stad om vragen van de school mee te ondersteunen.

Als ouderraad proberen we de zoveel mogelijk te helpen bij de organisatie van allerlei schoolse activiteiten.

Opdat het schoolteam zich zoveel mogelijk kan concentreren op het onderwijzen zelf willen wij als ouderraad helpen bij het logistieke gebeuren zoals bij de kerstmarkt, het schoolfeest, de musical, het grootouderfeest, …

We denken en werken mee met het schoolteam.

Door onze trimestriële vergaderingen met de leerkrachten en de directie is er de mogelijkheid om vragen te stellen, suggesties te bespreken. Dit kan gaan over veiligheid aan de school, maar ook over de aanbod van de schooldranken, aankopen van materiaal, … Op deze vergaderingen is de schepen van onderwijs ook  aanwezig zodat er rechtstreeks gekeken kan worden wie welke taak op zich kan nemen zowel qua uitvoering als qua financiën.

We proberen financieel tussen te komen bij schoolse activiteiten.

De activiteiten die wij organiseren hebben een tweeledig doel:

  1. De ouders van De Halte met elkaar in contact brengen.
  2. Opbrengsten creëren.

Deze opbrengsten gaan integraal naar de school onder het beheer van de ouderraad:

  • Jaarlijks €10 per kleuter
  • Jaarlijks €20 per leerling van het lager onderwijs

Daarnaast betalen we ook nog bepaalde aankopen zoals het tuinhuisje, de picknickbanken, fluovestjes, traktatie op de dag van de leerkracht, de receptie bij de start van het schooljaar, …

Laatste aanpassing: 30/09/22

Contactgegevens

SBS De Halte Martenslinde
Eindstraat 3, 3742 Martenslinde
089 50 28 58
sbsmartenslinde@bilzen.be

Volg ons op Facebook