Oudercomité

Centraal in een school staan de kinderen, hun leerkrachten en de directie. Maar ook voor ouders die dat willen is er een rol weggelegd.

Wie zijn wij?

Wij zijn een groep enthousiaste ouders die zich vrijwillig wil inzetten voor de kinderen, de school en de schoolomgeving van ‘de Notelaar’ en hierbij een brug wil vormen tussen de ouders en de school.

Om onze werking te coördineren komen wij een aantal avonden per jaar samen in de school. Naast de directeur en 1 leerkracht tracht ook de schepen van onderwijs regelmatig aanwezig te zijn. De frequentie van deze vergaderingen varieert door de geplande activiteiten, maar gemiddeld ontmoeten we elkaar om de 6 à 8 weken.

Bestuur

 • Voorzitter: Frank Stals
 • Penningmeester: Martijn Beankens

Doelstellingen

Onze doelstellingen willen we verwezenlijken via 4 kerntaken:

 1. Ontmoeten
  Het organiseren van activiteiten waar ouders elkaar kunnen ontmoeten en beter leren kennen.
 2. Ondersteunen
  Het ondersteunen van de werking van de school door de handen uit de mouwen te steken bij organisaties van de school. Door het organiseren van eigen activiteiten tracht het oudercomité ook wat centjes in het laatje te brengen die door de school na overleg kunnen besteed worden aan zaken die alle kinderen ten goede komen. Heel concreet willen we in de komende jaren werken aan de verfraaiing van de grote speelplaats en de toiletten.
 3. Communiceren en informeren
  Via deze website en flyers worden ouders en sympathisanten op de hoogte gebracht van onze activiteiten.
 4. Meedenken, adviseren en overleggen
  Naast een afgevaardigde in de schoolraad, werken we samen met de leerkrachten en schooldirectie rond allerhande relevante thema’s.

Meewerken?

Wil ook jij als actief lid deel uitmaken van het oudercomité? Of wil je liever gewoon een handje helpen op bepaalde activiteiten? Beiden zijn mogelijk. Alle hulp is meer dan welkom! Laat het ons zeker weten.

Contactgegevens

Wilt u ons contacteren om mee te helpen of heeft u gedurende het schooljaar opmerkingen, ideeën, suggesties of vragen, stuur dan een mailtje naar ocdenotelaar@sbsbilzen.be. U kan natuurlijk ook steeds één van de leden contacteren.

Laatste aanpassing: 21/09/22

Contactgegevens

SBS De Notelaar Hoelbeek
Hoelbeekstraat 57, 3746 Hoelbeek
089 50 28 59
sbshoelbeek@bilzen.be

Volg ons op Facebook