Kriebelteam

Wat is een ‘kriebelteam’?

Luizen zijn een jaarlijks terugkerend probleem. Vanuit de school en het CLB kwam dan ook de vraag om een ‘kriebelteam’ op te richten.

Op een kindvriendelijke en discrete manier probeert het ‘kriebelteam’ luizen en neten op te sporen bij kinderen vanaf de eerste kleuterklas tot en met het 6de leerjaar.

Als je als ouder het schoolreglement ondertekende, dan ga je hiermee akkoord. Bij een weigering respecteren wij uiteraard de wil van de ouders. Het kriebelteam is gebonden aan de wet op de privacy en zal de gegevens met betrekking tot uw kind in alle discretie behandelen.

Het initiatief is volledig door het CLB ondersteund. De CLB-verpleegkundige bekijkt de resultaten regelmatig en neemt maatregelen bij hardnekkige besmettingen

Wat doet het ‘kriebelteam’?

Na iedere vakantie controleert het ‘kriebelteam’ alle kinderen.

Ook bij een tussentijdse melding van besmetting kan het ‘kriebelteam’ ingeschakeld worden. Dan wordt enkel de klas waar door de ouders luizen of neten werden gevonden, gecontroleerd.

Indien er luizen en / of neten worden gevonden, dan krijgen de betrokken ouders een telefoontje van de zorgcoördinator. Na één tot anderhalve week volgt er opnieuw een ‘nacontrole’ door het ‘kriebelteam’. Indien het luizenprobleem niet of onvoldoende behandeld werd, wordt het CLB ingeschakeld die de ouders verder zullen begeleiden.

Wat kan u als ouder doen om het ‘kriebelteam’ te helpen?

Om de controles vlot te laten verlopen, vragen we aan de ouders om die dag:

  • geen ‘kunstwerkjes’ van de haren te maken;
  • geen gel te gebruiken;
  • de haren te wassen en goed te kammen. Dit maakt het voor uw kind ook aangenamer.
  • de haren van de meisjes – indien mogelijk – in één staart.

De methode die gebruikt wordt, is een snelle screeningsmethode maar niet voor 100% sluitend. Er kunnen dus fouten gebeuren, zowel in positieve als in negatieve zin. We hopen dat u hiervoor begrip heeft. Regelmatige controle thuis blijft zeer belangrijk. Wij hopen uiteraard dat u uw kind zo snel mogelijk behandelt als er sporen zijn van neten of luizen. Preventief behandelen helpt niet. Het werkt enkel resistentie in de hand

Laatste aanpassing: 06/01/20

Contactgegevens

SBS De Notelaar Hoelbeek
Hoelbeekstraat 57, 3746 Hoelbeek
089 50 28 59
sbshoelbeek@bilzen.be

Volg ons op Facebook