Documenten downloaden

Afwezigheid wegens ziekte

Wanneer een leerling in het lager onderwijs (of een leerplichtige kleuter) afwezig is wegens ziekte dient u als ouder hiervoor een attest voor te leggen aan de school. Hiervoor zijn 2 soorten attesten mogelijk:

  1. Een verklaring van ziekte ondertekend en gedateerd door een ouder. De afwezigheid wegens ziekte mag een periode van drie opeenvolgende kalenderdagen * niet overschrijden en kan hoogstens vier maal per schooljaar worden ingediend.
    → Afwezigheidsattest downloaden
  2. een medisch attest, uitgereikt door een arts, voor zover het om een van de volgende gevallen gaat:
    een afwezigheid wegens ziekte van meer dan drie opeenvolgende kalenderdagen;
    een afwezigheid wegens ziekte nadat de leerling in datzelfde schooljaar al viermaal afwezig is geweest voor een ziekteperiode van met verklaring van de ouders (zie punt 1 hierboven).

* Een leerling die ziek is op vrijdag en de daaropvolgende maandag nog steeds dient sowieso een medisch attest, uitgereikt door een arts af te geven. 

Attest bij gebruik van medicatie

Wanneer u wenst dat de school erop toeziet dat uw kind tijdens de schooluren bepaalde medicijnen inneemt op doktersvoorschrift, dient u vooraf onderstaand attest in te vullen:

→ Attest bij gebruik van medicatie downloaden

Aangifteformulier schoolongeval

Meer informatie en het aangifteformulier vindt u terug op deze pagina.

Inschrijvingsdocumenten

U vindt alle informatie over de inschrijvingen op deze pagina.

De inschrijvingen gebeuren meestal op het secretariaat van onze school in Munsterbilzen. U krijgt daar van ons alle nodige inschrijvingsdocumenten.

Wil u toch graag de documenten reeds op voorhand bekijken en invullen:

→ Inschrijvingsdocumenten

Toestemming beeldmateriaal

Bij de inschrijving van uw zoon of dochter op onze school vragen wij u de toestemming om beeldmateriaal waarop uw kind te zien is te kunnen gebruiken voor verschillende doeleinden. We hanteren hierbij 2 duidelijke regels:

  • Er worden nooit namen van leerlingen of andere personen gepubliceerd bij gebruik van beeldmateriaal.
  • U heeft het recht beeldmateriaal van uw kind te laten verwijderen van alle door de onderwijsinstelling beheerde media, zonder opgave van de reden.

Meer informatie en het toestemmingsformulier kan u hier downloaden.

Invulfiche nieuw personeelslid in onze school

Ben je zopas aangesteld om in onze school te komen werken? Dan dien je het onderstaand Excel-document zo volledig mogelijk in te vullen en door te mailen naar munsterbilzen@sbsbilzen.be.

→ Invulfiche nieuw personeelslid

Laatste aanpassing: 25/04/19