CLB

Onze scholen werken samen met het vrij CLB van Bilzen (Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen, 089 51 07 90, bilzen@vclblimburg.be).

CLB staat voor Centrum voor LeerlingenBegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leerkrachten, directies en ook de kinderen en jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

U kan naar het CLB:

 • als uw kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt;
 • als uw kind moeite heeft met leren;
 • voor studiekeuzehulp;
 • als er vragen zijn over de gezondheid van uw kind;
 • met vragen over inentingen.

moet naar het CLB:

 • voor het systematisch contactmoment;
 • als het te vaak afwezig is op school;
 • voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs;
 • om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen;
 • bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs.

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkrachten, de zorgcoördinator en de directeur. Het CLB schiet pas in actie als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leerkracht zijn, maar ook een ouder of het kind zelf.

Het CLB werkt met een onthaalteam per school. Je kan dit team bereiken via mail: onthaalbilzen@vclblimburg.be of telefonisch via 089 51 07 90

Meer informatie kan u terugvinden in de folder ‘Het CLB in 15 vragen‘.

Systematische contacten (‘op medisch onderzoek’)

Vanaf het schooljaar 2018 – 2019 wijzigen de medische consulten van het CLB. In de toekomst zullen er 5 contactmomenten plaatshebben en 4 vaccinatiemomenten. Tijdens het schooljaar 2018 – 2019 werkt het CLB met een overgangsjaar om de opvolging van alle leerlingen in goede banen te leiden. Voor ieder systematisch contact krijgt u briefwisseling met meer uitleg.

 • 1KO: verplicht contactmoment
 • 2KO: vrijblijvend contactmoment
 • 1ste leerjaar: verplicht contactmoment + vaccinatieaanbod
 • 5de leerjaar: vaccinatieaanbod
 • 6de leerjaar: beperkt aanbod

Aandachtspunten bij de contactmomenten:

 • Voor het contactmoment van de eerste kleuterklas zet het CLB in op maximale aanwezigheid van ouders.
 • Het aanbod voor de tweede kleuterklas is een vrijblijvend aanbod. Deze kleuters hebben slechts een beperkt aanbod gehad in de eerste kleuterklas en worden in het nieuwe systeem pas in het eerste leerjaar opnieuw uitgenodigd.
 • Het eerste leerjaar is een systematisch contactmoment zoals voorheen.
 • Leerlingen van het vijfde leerjaar krijgen enkel een aanbod voor vaccinatie.
 • Leerlingen van het zesde leerjaar hebben recent een volledig consult gehad. We kiezen ervoor om deze leerlingen een beperkt aanbod te bieden. Ze zitten in een kritische leeftijd voor de groei en de puberteit.

Vaccinaties

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen ze het vaccinatieprogramma dat door de overheid is aanbevolen. Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven.

Welke inentingen?

• 1ste leerjaar: Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), Pertussis (Kinkhoest)
• 5de leerjaar: Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond)

Laatste aanpassing: 17/08/18