CLB

Onze scholen werken samen met het vrij CLB van Bilzen (Tweevoetjesweg 2, 3740 Bilzen, 089 510790, bilzen@vclblimburg.be).

CLB staat voor Centrum voor Leerlingenbegeleiding. Elke school in Vlaanderen werkt samen met zo’n centrum. Ouders, leerkrachten, directies en ook de kinderen en jongeren zelf kunnen er terecht voor informatie, hulp en begeleiding.

Het CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het welbevinden van leerlingen en situeert de begeleiding van leerlingen op vier domeinen:

  • het leren en studeren;
  • de onderwijsloopbaan;
  • de preventieve gezondheidszorg;
  • het psychisch en sociaal functioneren.

In een CLB werken verschillende vakmensen samen: artsen, verpleegkundigen, maatschappelijk werkers, psychologen en pedagogen. Samen met de school zorgt dat team ervoor dat elk kind op school zijn kennis, talenten en vaardigheden zo goed mogelijk kan ontwikkelen.

De eerste zorg op school ligt in de handen van de leerkrachten, de zorgcoördinator, de directeur … Het CLB schiet pas in actie als iemand een vraag stelt of een probleem signaleert. Dat kan dus een leraar zijn, maar ook een ouder of het kind zelf.

Het CLB legt voor elke leerling waarvoor een begeleiding wordt gestart, één multidisciplinair dossier aan. De school en het CLB wisselen op contactmomenten (MDO’s) relevante gegevens over de leerlingen uit.

Meer informatie kan u terugvinden in de folder ‘Het CLB in 15 vragen‘.

Contactpersoon CLB

Voor zowel Munsterbilzen, Hoelbeek als Martenslinde is Annick Baeckelmans van het onthaalteam de contactpersoon voor het CLB.

Laatste aanpassing: 19/09/17