Eerst aanmelden, dan pas inschrijven

Wilt u uw kind inschrijven voor schooljaar 2023 – 2024 in een kleuter- of lagere school in Bilzen of Hoeselt? Dit kan nu nog niet, maar let op: de manier waarop u dit kan doen, verandert.

U meldt zich eerst aan via de computer, pas daarna kan u inschrijven.

Update In de scholen van Munsterbilzen en Hoelbeek is er momenteel geen capaciteitsprobleem (alle leerlingen kunnen ingeschreven worden).
In Martenslinde is de capaciteit wel beperkt:

 • Voor kinderen geboren in 2021 (instapklas) zijn er nog 8 plaatsen beschikbaar.
 • Voor kinderen geboren in 2020 (1ste kleuterklas) zijn er nog 3 plaatsen beschikbaar.
 • Voor nieuwe leerlingen die volgend schooljaar starten in het 1ste leerjaar is er nog 1 plaats beschikbaar.

Aanmeldingen worden gerangschikt op basis van schoolkeuze en vervolgens op basis van afstand (in vogelvlucht) tot de school. Dus leerlingen die dichter bij de school wonen krijgen ‘voorrang’. De snelheid waarmee u aanmeldt speelt geen rol (zie hieronder 🔽)

Wie moet aanmelden?
Elk kind dat wil inschrijven in een school voor gewoon kleuter- en lager onderwijs in Bilzen en Hoeselt voor het schooljaar 2023 – 2024. Dit zijn dus alle kinderen die geboren zijn in 2021 én elk kind dat van school wil veranderen.

Wat is aanmelden?
U meldt eerst aan via de computer van 28 februari tot en met 21 maart 2023.

U vult de gegevens in en kiest de voorkeurscholen voor uw kind. U bent dan aangemeld, maar nog niet ingeschreven. Eind april ontvangt u uw toewijzing en weet u in welke school u uw kind kan inschrijven van 24 april tot en met 15 mei 2023. Uw plaats in die school is dan gereserveerd als u in die periode gaat inschrijven. Dus eerst aanmelden, daarna pas inschrijven.

Moet ik meteen op 28 februari aanmelden? Speelt snelheid een rol?
Neen, u heeft tijd van 28 februari tot en met 21 maart 2023. De snelheid waarmee u aanmeldt speelt geen rol.

Hoe aanmelden?

Update U kan vanaf 28 februari aanmelden via deze link.

U vindt alle nodige informatie in de folder van het LOP of op deze website.

Is aanmelden verplicht?
Neen, maar wel belangrijk als u zeker wil zijn van een plaats in één van onze scholen.
Vooral indien u uw zoon of dochter wil inschrijven in de school in Martenslinde is aanmelden zéér belangrijk

Wat met broertjes, zusjes en kinderen van personeel?
Broers en zussen van leerlingen die al op onze school zitten, krijgen samen met kinderen van personeelsleden voorrang op onze school. Zij kunnen gewoon inschrijven (zonder aanmelden) met voorrang van 30 januari 2023 tot en met 10 februari 2023 in de school van broer of zus.

Laatste aanpassing: 23/02/23

Schooljaarkalenders schooljaar 2022 – 2023

Via de links hieronder vindt u de schooljaarkalenders voor het schooljaar 2022 – 2023 met daarop alle wettelijke vakantiedagen, facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen, m.a.w. de dagen waarop uw zoon of dochter niet naar school moet gaan.

U vindt alle vrije dagen en andere reeds geplande ook op onze website terug via:

Laatste aanpassing: 13/06/22

Inschrijven voor het schooljaar 2022 – 2023

U wil uw kind graag in één van onze scholen inschrijven om te kunnen starten tijdens het schooljaar 2022 – 2023? Alle Bilzerse basisscholen hebben een aantal vaste inschrijvingsperiodes afgesproken ⬇️

De eerste inschrijvingsperiode loopt van 7 februari 2022 tot en met 18 februari 2022. Tijdens deze periode kunnen enkel broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen zich inschrijven en de kinderen van personeelsleden.

Alle andere periodes kan u hier terugvinden. De beschikbare plaatsen vindt u terug via naarschoolinvlaanderen.be.

Kennismaking met de school?

Wilt u graag eerst kennismaken met onze school? De directeur geeft u met veel plezier een rondleiding door onze school. U moet hiervoor enkel een afspraak maken op het nummer 089 39 96 40 of via e-mail munsterbilzen@sbsbilzen.be.

Laatste aanpassing: 09/02/22

Vrije dagen schooljaar 2021 – 2022

De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2021 – 2022 (lees: dagen waarop alle leerlingen vrij hebben) zijn als volgt vastgelegd:

Vrijdagnamiddag 24 december (vlak voor de kerstvakantie) is de school gesloten.

Munsterbilzen

 • Woensdag 29 september 2021 (halve facultatieve verlofdag)
 • Vrijdag 12 november 2021 (facultatieve verlofdag)
 • Vrijdag(voormiddag) 24 december 2021 (halve facultatieve verlofdag)
 • Maandag 24 januari 2022 (pedagogische studiedag)
 • Woensdag 11 mei 2022 (pedagogische studiedag)

Hoelbeek

 • Maandag 4 oktober 2021 (facultatieve verlofdag)
 • Vrijdag 12 november 2021 (facultatieve verlofdag)
 • Maandag 24 januari 2022 (pedagogische studiedag)
 • Woensdag 11 mei 2022 (pedagogische studiedag)

Martenslinde

 • Vrijdag 12 november 2021 (facultatieve verlofdag)
 • Maandag 24 januari 2022 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 2 mei 2022 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 11 mei 2022 (pedagogische studiedag)

De bovenstaande data en alle andere vakantieperiodes zijn reeds toegevoegd aan de Smartschool-kalender evenals alle andere reeds geplande activiteiten.

Laatste aanpassing: 08/06/21

Vrije dagen schooljaar 2020 – 2021

De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2020 – 2021 (lees: dagen waarop alle leerlingen vrij hebben) zijn als volgt vastgelegd:

Munsterbilzen

 • Maandag 14 september 2020 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 28 september 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 17 maart 2021 (pedagogische studiedag)
 • Vrijdag 4 juni 2021 (facultatieve verlofdag)

Hoelbeek

 • Maandag 14 september 2020 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 5 oktober 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Maandag 8 februari 2021 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 17 maart 2021 (pedagogische studiedag)

Martenslinde

 • Maandag 14 september 2020 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 28 september 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 17 maart 2021 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 3 mei 2021 (facultatieve verlofdag)

De bovenstaande data en alle andere vakantieperiodes zijn reeds toegevoegd aan de Smartschool-kalender evenals alle andere reeds geplande activiteiten.

Laatste aanpassing: 22/06/20

3 rapporten per schooljaar

Vanaf dit schooljaar krijgen onze leerlingen 3 rapporten per schooljaar. Tussen elk rapport zit een periode van 12 lesweken. De rapporten vallen daardoor niet meer gelijk met de vakantieperiodes.

De rapporten dit schooljaar:

 • Rapport 1: 29/11/19
 • Rapport 2: 13/03/20
 • Rapport 3: 26/06/20

Aan elke rapport wordt ook een oudercontact gekoppeld.

Laatste aanpassing: 05/09/19

Openklas- & infoavonden en start van schooljaar

Op onze Smartschool-kalender maar ook hier op de kalenders op onze website zijn nu reeds een aantal data terug te vinden van activiteiten voor het schooljaar 2019 – 2020.

Openklas- & infoavonden

Misschien wel de belangrijkste activiteiten bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de ‘openklas’- en infoavonden. U krijgt dan alle nodige info over de klaswerking van de klastitularis van uw zoon of dochter en kan u uiteraard vragen stellen.

Tijdens een ‘openklasavond‘ kan u vrij de toekomstige klas van uw zoon of dochter binnenwandelen om kennis te maken met de juf of meester en de klaswerking te leren kennen.

 • Munsterbilzen: ‘openklasavond‘ op donderdag 29 augustus tussen 18u00 en 20u00
 • Hoelbeek kleuteronderwijs: infoavond op donderdag 5 september van 19u00 tot 21u00
  (Opgelet: dit is geen openklasavond, maar een infoavond. Alle ouders worden om 19u00 verwacht!)
 • Hoelbeek lager onderwijs: ‘openklasavond‘ op donderdag 12 september tussen 19u30 en 21u00
 • Martenslinde: ‘openklasavond‘ op donderdag 29 augustus tussen 17u00 en 19u00

Start van het schooljaar

Om de start van het nieuwe schooljaar te vieren, nodigen we alvast alle ouders uit …

 • Munsterbilzen: ‘koffiemoment’ in samenwerking met het oudercomité op 2 september van 8u15 tot 9u00
 • Hoelbeek: ‘start van het schooljaar-receptie’ in samenwerking met het oudercomité op 2 september tussen 15u00 en 16u00
 • Martenslinde: ‘start van het schooljaar-receptie’ in samenwerking met de ouderraad op 2 september tussen 13u30 en 16u00

Laatste aanpassing: 27/08/19

Nieuwe schooluren

Vanaf 2 september 2019 veranderen de schooluren en zullen onze 3 scholen precies dezelfde uren hanteren: 4 volledige lesuren voor de middag, 2 volledige lesuren na de middag.

We starten elke dag om 8u40, ’s middags eindigen we om 12u15 (ook op woensdag!) en de laatste schoolbel is elke dag om 15u10.

Klok

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag
Poort open 8u25 8u25 8u25 8u25 8u25
Start lessen 8u40 8u40 8u40 8u40 8u40
Speeltijd 10u20 – 10u35 10u20 – 10u35 10u20 – 10u35 10u20 – 10u35 10u20 – 10u35
Einde schooldag 12u15
Middagpauze 12u15 – 13u15 12u15 – 13u15 12u15 – 13u15 12u15 – 13u15
Speeltijd 14u05 – 14u20 14u05 – 14u20 14u05 – 14u20 14u05 – 14u20
Einde schooldag 15u10 15u10 15u10 15u10

Laatste aanpassing: 28/06/19

Vrije dagen schooljaar 2019 – 2020

De laatste maand van het schooljaar 2018 – 2019 is begonnen. Dat betekent ook al wat plannen maken voor het volgende schoojaar.

De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen voor het schooljaar 2019 – 2020 (lees: dagen waarop alle leerlingen vrij hebben) zijn als volgt vastgelegd:

Munsterbilzen

 • Maandag 30 september 2019 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 9 oktober 2019 (pedagogische studiedag)
 • Woensdag 4 december 2019 (pedagogische studiedag)
 • Vrijdag 13 maart 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 13 mei 2020 (pedagogische studiedag)

Hoelbeek

 • Maandag 30 september 2019 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 9 oktober 2019 (pedagogische studiedag)
 • Woensdag 4 december 2019 (pedagogische studiedag)
 • Maandag 27 januari 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 13 mei 2020 (pedagogische studiedag)

Martenslinde

 • Maandag 30 september 2019 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 9 oktober 2019 (pedagogische studiedag)
 • Woensdag 4 december 2019 (pedagogische studiedag)
 • Donderdag 30 april 2020 (facultatieve verlofdag)
 • Woensdag 13 mei 2020 (pedagogische studiedag)

De bovenstaande data en alle andere vakantieperiodes zijn reeds toegevoegd aan de Smartschool-kalender evenals alle andere reeds geplande activiteiten.

Laatste aanpassing: 04/06/19

Proclamaties 2018

Zoon of dochter in de 3de kleuterklas of in het 6de leerjaar? Noteer dan alvast de onderstaande data in de agenda want op die dag krijgen de leerlingen van 3KO hun ‘kleuterdiploma’ en de leerlingen van het 6de leerjaar het ‘getuigschrift basisonderwijs’:

 • Munsterbilzen: dinsdag 25 juni om 19u30
 • Hoelbeek: dinsdag 25 juni om 18u00
 • Martenslinde: woensdag 26 juni om 18u30

Laatste aanpassing: 24/01/19