Schoolvisie

Onze school heeft geen visietekst. We ‘tonen’ u liever wat we in onze scholen doen. We hebben daarom gekozen om onze schoolvisie zichtbaar te maken via de ‘metrokaart‘ hieronder.

We hebben als school de taak onderwijs en opvoedingsondersteuning te bieden aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. We onderscheiden binnen deze taak 4 opdrachten of ‘metrolijnen’:

  • Op onze school streven we met onze leerlingen een hele reeks leerdoelen na. Die leerdoelen zijn maatschappelijk relevant, in functie van het vervolgonderwijs en in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
  • We trachten ook de talenten van onze leerlingen te ontdekken, te ontwikkelen en te regisseren.
  • We gaan onze leerlingen zoveel mogelijk begeleiden bij leerhindernissen om op die manier het leervermogen te maximaliseren en alle leerlingen optimale ontplooiingskansen te bieden.
  • De 3 bovenstaande opdrachten doen we in een goede leef- en leergemeenschap waarin welbevinden de ‘voedingsbodem’ van het leren is. Er zijn heel wat verschillende partijen betrokken bij het onderwijzen en opvoeden van onze leerlingen.

Deze opdrachten zijn heel vaak erg nauw met elkaar verbonden; dit is te merken aan het feit dat heel wat ‘stations’ op de kaart hieronder verschillende lijnen raken.

Metrokaart

Muzische vorming OVSG-toetsen Rapporten Wo. - techniek AVI-leesniveaus Openluchtklassen Kleuterobservaties Scholengemeenschap Schoolraad Zorgbeleid

Laatste aanpassing: 10/01/19