Schoolvisie

Wij hebben gekozen om onze schoolvisie zichtbaar te maken via een ‘metrokaart‘.

Onze opdracht als school is onderwijs en opvoedingsondersteuning bieden aan kinderen van 2,5 tot 12 jaar. We onderscheiden binnen deze algemene opdracht 4 meer specifieke opdrachten of ‘metrolijnen‘:

  • Op onze school streven we met onze leerlingen een hele reeks leerdoelen na. Die leerdoelen zijn maatschappelijk relevant, in functie van het vervolgonderwijs en in functie van de totale persoonlijkheidsontwikkeling.
  • We trachten ook de talenten van onze leerlingen te ontdekken, te ontwikkelen en te regisseren.
  • We gaan onze leerlingen zoveel mogelijk begeleiden bij leerhindernissen om op die manier het leervermogen te maximaliseren en alle leerlingen optimale ontplooiingskansen te bieden.
  • De 3 bovenstaande opdrachten doen we in een goede leef- en leergemeenschap samen met anderen waarin welbevinden de ‘voedingsbodem’ van het leren is. Er zijn heel wat verschillende partijen betrokken bij het onderwijzen en opvoeden van onze leerlingen.

Deze opdrachten zijn heel vaak erg nauw met elkaar verbonden; dit is te merken aan het feit dat heel wat ‘stations’ op de kaart hierboven verschillende lijnen raken.

 

Laatste aanpassing: 01/04/22