Studietoelage 2014 – 2015

18/08/14 Algemeen

Het indienen van een aanvraag voor een studietoelage voor het komende schooljaar kan sinds 1 augustus. Voor een kind in het kleuteronderwijs bedraagt de toelage 92,20 euro, voor een kind in het lager onderwijs tussen 103,72 en 155,58 euro.

U kan de nodige formulieren afhalen op het secretariaat van de school of rechtstreeks downloaden van de website van de Vlaamse overheid.

Studietoelagen