Afwezigheid voor of na een vakantie

03/12/13 AlgemeenBelangrijk

Bij afwezigheid van een leerling wegens ziekte is, ongeacht de duur van de afwezigheid, een doktersattest vereist indien de afwezigheid valt in de week vóór of in de week na de herfst-, de kerst-, de krokus-, de paas- of de zomervakantie. Deze maatregel dient om luxeverzuim tegen te gaan.