Schooltoeslag

25/11/19 Algemeen

Op deze pagina vindt u alle nodige info en een nuttige link met betrekking tot de schooltoeslag (de vroegere schooltoelage)

Indien u hiervoor in aanmerking komt, ontvangt u de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het Groeipakket (vroegere kinderbijslag).