Openklas- & infoavonden en start van schooljaar

01/07/19 AlgemeenBelangrijk

Op onze Smartschool-kalender maar ook hier op de kalenders op onze website zijn nu reeds een aantal data terug te vinden van activiteiten voor het schooljaar 2019 – 2020.

Openklas- & infoavonden

Misschien wel de belangrijkste activiteiten bij de start van het nieuwe schooljaar zijn de ‘openklas’- en infoavonden. U krijgt dan alle nodige info over de klaswerking van de klastitularis van uw zoon of dochter en kan u uiteraard vragen stellen.

Tijdens een ‘openklasavond‘ kan u vrij de toekomstige klas van uw zoon of dochter binnenwandelen om kennis te maken met de juf of meester en de klaswerking te leren kennen.

  • Munsterbilzen: ‘openklasavond‘ op donderdag 29 augustus tussen 18u00 en 20u00
  • Hoelbeek kleuteronderwijs: infoavond op donderdag 5 september van 19u00 tot 21u00
    (Opgelet: dit is geen openklasavond, maar een infoavond. Alle ouders worden om 19u00 verwacht!)
  • Hoelbeek lager onderwijs: ‘openklasavond‘ op donderdag 12 september tussen 19u30 en 21u00
  • Martenslinde: ‘openklasavond‘ op donderdag 29 augustus tussen 17u00 en 19u00

Start van het schooljaar

Om de start van het nieuwe schooljaar te vieren, nodigen we alvast alle ouders uit …

  • Munsterbilzen: ‘koffiemoment’ in samenwerking met het oudercomité op 2 september van 8u15 tot 9u00
  • Hoelbeek: ‘start van het schooljaar-receptie’ in samenwerking met het oudercomité op 2 september tussen 15u00 en 16u00
  • Martenslinde: ‘start van het schooljaar-receptie’ in samenwerking met de ouderraad op 2 september tussen 13u30 en 16u00