Schooljaar 2018 – 2019: 3, 2, 1, start!

29/08/18 AlgemeenBelangrijk

Op maandag 3 september starten we aan het schooljaar 2018 – 2019 en dat doen we graag samen met jullie.

In Munsterbilzen verwelkomen we alle ouders om 8u30 op onze speelplaats voor een koffiemoment.

In Hoelbeek en Martenslinde verwachten we jullie graag in de namiddag:

  • In Hoelbeek organiseren we in samenwerking met het oudercomité een receptie vanaf 14u30
  • In Martenslinde – eveneens samen met de ouderraad – start de receptie reeds om 14u00

Wat is er nieuw dit schooljaar?

  • Het kerstrapport wordt vervangen door een ‘winterrapport‘. Dit rapport krijgen de leerlingen mee naar huis in de week van 21 januari 2019.
  • In navolging van de 1ste graad krijgen ook de kleuters en de leerlingen van de 2de graad vanaf dit schooljaar initiatie Frans in Hoelbeek.
  • In Martenslinde wordt er initiatie Frans gegeven in het kleuteronderwijs en in de 1ste graad van het lager onderwijs.
  • In Munsterbilzen starten we met de nieuwe methode ‘Reken Maar!’ voor wiskunde en zal er ‘klasdoorbrekend’ gewerkt worden met niveaugroepen (meer informatie hierover volgt op de infoavond van 20 september).