Vrije dagen schooljaar 2017 – 2018

15/05/17 AlgemeenBelangrijk

Terwijl wij het schooljaar 2016 – 2017 afwerken, zijn we ook al bezig met de planning van het schooljaar 2017 – 2018. De facultatieve verlofdagen en pedagogische studiedagen (lees: dagen waarop alle leerlingen vrij hebben) zijn als volgt vastgelegd:

Munsterbilzen en Hoelbeek

  • Maandag 2 oktober 2017 (facultatieve verlofdag)
  • Woensdag 6 december 2017 (pedagogische studiedag)
  • Vrijdag 2 februari 2018 (pedagogische studiedag)
  • Maandag 30 april 2018 (facultatieve verlofdag)

Martenslinde

  • Woensdag 6 december 2017 (pedagogische studiedag)
  • Vrijdag 2 februari 2018 (pedagogische studiedag)
  • Maandag 30 april 2018 (facultatieve verlofdag)
  • Dinsdag 22 mei 2018 (facultatieve verlofdag, ‘pinksterdinsdag’)

De bovenstaande data en alle andere vakantieperiodes zijn reeds toegevoegd aan de Smartschool-kalender evenals de reeds geplande activiteiten.