Nieuw op het rapport

19/12/16 AlgemeenBelangrijk

Tot nu toe bestond ons rapport uit een ‘puntenrapport’ en een ‘waardenrapport’.

Op het puntenrapport vindt u de resultaten terug van vakken waarvoor er objectieve toetsen bestaan zoals bv. wiskunde – getallen of Nederlands – spelling.

Op het waardenrapport vindt u de resultaten terug van vakken waarvoor er geen duidelijke toetsen bestaan zoals bv. muzische vorming of lichamelijke opvoeding. Hier wordt er dan ook gewerkt met doelstellingen en omschrijvingen gekoppeld aan waarderingen.

Aan het kerstrapport is een nieuw gedeelte toegevoegd: ‘attitudes & vaardigheden‘. Dit is een onderdeel van het waardenrapport. Op dit gedeelte van het rapport vindt u voorlopig enkel de resultaten terug van de attitudes en vaardigheden voor het vak lichamelijke opvoeding.

In de toekomst zullen hier ook algemene attitudes en vaardigheden aan toegevoegd worden zoals bv. “De leerlingen kunnen kritiek, indien terecht, aanvaarden.” of “De leerlingen kunnen actief luisteren.”