Toch met de bus naar het medisch onderzoek

20/09/15 Algemeen

Zoals u wellicht via de media hebt vernomen moet het CLB besparen op haar werkingskosten. Hierdoor zou het busvervoer van en naar de jaarlijkse medische onderzoeken in gevaar komen.

Het stadsbestuur van Bilzen heeft echter besloten om hierin een rol te spelen. Na overleg met het VCLB van Bilzen is het volgende besloten: vanaf dit schooljaar zullen de medische onderzoeken van de 2de kleuterklassen doorgaan in de huisartsenwachtpost van het AZ Vesalius in Bilzen. De busverplaatsing tussen de school en de huisartsenwachtpost zal bekostigd worden door de stad Bilzen. Dit zal ook gelden voor de andere Bilzerse basisscholen, niet alleen voor het stedelijk basisonderwijs.

Medisch onderzoek

Voor de overige leerjaren (zoals bv. het 5de leerjaar) verandert er niets. Dankzij heel wat creatief denkwerk door het VLCB zullen zij nog steeds met de bus naar het VCLB-centrum in Tongeren op medisch onderzoek kunnen gaan.