1ste inschrijfperiode: broers en zussen

24/02/15 AlgemeenBelangrijk

De eerste inschrijfperiode voor het schooljaar 2015 – 2016 loopt nog tot en met vrijdag 27/02. Tot dan kunnen enkel broers en zussen van leerlingen die reeds bij ons op school zitten ingeschreven worden.

Best maakt u op voorhand even een afspraak op het nummer 089 50 28 57. 

De volgende inschrijfperiode start op maandag 16/03.

Alle kinderen kunnen zich inschrijven. In deze twee weken wordt je kind ingeschreven als indicator of niet-indicatorleerling, mits je de nodige informatie geeft aan de school.

Indicatorleerlingen hebben minstens één van de volgende kenmerken:

  • het gezin kreeg vorig schooljaar een schooltoelage;
  • de moeder heeft geen diploma secundair onderwijs of geen getuigschrift 6de middelbaar.